Soha Ali Khan and Kunal Khemmu visited Arpita Khan Sharma’s residence for the Ganpati celebration.